3D – delen, denken, doen en leren

Stichting 3D staat voor Delen, Denken, Doen en Leren. De Stichting geeft gratis onderwijsondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd in het Soesterkwartier. Kinderen waarvan de ouders niet de middelen hebben om hun kinderen extern te laten begeleiden.

De deelnemende scholen zijn op dit moment ’t Anker, De Magneet en De Kubus. De onderwijsonder-steuning wordt door ervaren leerkrachten gegeven, die of nog werkzaam zijn in het basisonderwijs of net zijn gepensioneerd.

De onderwijsondersteuning wordt individueel gegeven, duurt 45 minuten en vindt plaats in De Nieuwe Sleutel of op locatie in een van de scholen, na schooltijd. De aanmelding van de kinderen vindt plaats door de coördinator op de scholen. Plaatsing gebeurt afhankelijk van de urgentie en beschikbaarheid van vrijwilligers. Vervolgens is er een intakegesprek met de ouders en het kind om zo een geschikte match te maken met een van onze vrijwilligers. De lesstof die we behandelen wordt mede bepaald door het kind zelf. Waar heeft hij of zij behoefte aan op dat moment, waar is een extra steuntje nodig.

Voor meer informatie: www.3dstichting.nl


Terug naar Scholen
Terug naar Jeugd


voorblad1-linkeconomischekaart1-link