Verkeerstuin 2019

Van wie en voor wie

 • Van wie: Vereniging Wagenspeelplaats, in samenwerking met Typisch Jij – kledingwinkel in Soesterkwartier, NS verhuurder van de ruimte (maatschappelijke huur), Mama- & papacafe, MBO Stagevaardig, gebruikers van de Wagenwerkplaats, zoals Ketelhuis, Oude Magazijn, Circusschool, DLC, Rijtuigenloods. Per Expressie, Veerensmeederij en Laswerkplaats.
 • Voor wie: De gehele wijk, met name kinderen in de basisschoolleeftijd

Wat

In de Verkeerstuin worden veel gratis en laagdrempelig toegankelijke activiteiten georganiseerd.

Op vier activiteiten focust de Verkeerstuin in 2019:

 1. De eerste activiteit is de “Typisch Wij” aanpak. Dat wil zeggen als ouders er toch zijn, kunnen ze ook goed helpen met alle taken die er zijn tijdens de gratis openstelling. Kinderen spelen, Ouders delen. In 2017 is dit al zo opgepakt en het blijkt te werken. Als je ouders vraagt en betrekt zijn er velen die graag willen helpen. Alleen werkt dit voor kleinere taken en niet voor structurele taken waar vrijwilligers voor nodig zijn.
 2. Als tweede activiteit wordt in het 1ste kwartaal 2019 gestart met het aanbieden van een lidmaatschap. Ouders/verzorgenden kunnen lid worden voor € 10,- of kunnen lid worden door een aantal keer zich actief in te zetten als vrijwilliger. Doel is binding te creëren. Mensen het gevoel geven deel uit te maken van een organisatie en dat men daardoor meer bereid is zich daar voor in te zetten. Daarnaast willen we een aantal keren per jaar activiteiten organiseren voor de leden wat ook zal leiden tot meer binding.
 3. De derde activiteit is het mogelijk maken van trainingen voor de vrijwilligers en voor potentiële nieuwe vrijwilligers. In kader van eigen kracht, ontwikkelen we voor, door en met de vrijwilligers een eigen training. Daarnaast zullen we gebruik maken van bestaande trainingen en kennis in de stad bij non-profit organisaties.
 4. De laatste activiteit is het coördineren van alle activiteiten die (al) in De Verkeerstuin plaats vinden. De inrichting moet passend en veilig zijn voor de verschillende doelgroepen en de logistiek waaronder agendabeheer moet gedaan worden. Alle aanvragen voor maatschappelijke events moeten geregeld worden, er gaan dingen stuk en er wordt continu verbouwd in afstemming met NS en WWP. Dit vergt behoorlijk veel coördinatie en afstemming.

Waar

Verkeerstuin, Soesterweg 312

Waarom

Wat willen we bereiken in 2019?

 1. Dat de Verkeerstuin blijft bestaan als gratis speelplek voor kinderen, als laagdrempelige ontmoetingsplek voor (groot)ouders en als creatieve broedplaats voor tal van maatschappelijke events en activiteiten door de vrijwilligers.
 2. Start maken met promoten van lidmaatschap voor het binden van mensen. Mensen moeten blij worden om lid te zijn van onze vereniging! Uiteindelijk moet deze binding ook leiden tot meer vrijwillige inzet op diverse terreinen. Opbouwen van een poel van circa 60 vrijwilligers die meer incidenteel of 4-6 keer per jaar meehelpen in De Verkeerstuin. Nu draait de vereniging op 4 bestuursleden en een max. 10 vaste vrijwilligers. Dit is erg weinig.
 3. Aanvullend een stevige aanpak “Typisch Wij”. Uitdragen dat we het “samen” doen met de overige vrijwilligers.
 4. Meer binding tussen de vrijwilligers. Gezelligheid en samenwerking. Teambuilding.
 5. Een participatieplek zijn voor vrijwilligers, mensen zonder werk of mensen die anderszins in de samenleving een plek nodig hebben waar je met je talent kunt zijn wie je bent en waarde kunt/mag toevoegen.
 6. Groei en ontwikkeling bij de vrijwilligers. Maar ook bij de (groot)ouders die De Verkeerstuin bezoeken en die, omdat De Verkeerstuin zo’n fijne plek is, graag mee willen doen als vrijwilliger.
 7. Een samenwerking met MBO Stagevaardig, met mamapapacafe, met de organisatie die de feestjes faciliteren, met Indebuurt033 en met andere sociale wijkorganisaties waar mogelijk, zoals met de scholen en met de speeltuinverenigingen in de wijk Soesterkwartier.
 8. Een of twee vrijwilligers met de sterretjes in de ogen, die vanaf medio 2019 (2020) de (meeste) organisatie- en coördinatie-uren gaan overnemen van de bovengenoemde zes (hoofd)activiteiten.

Wanneer

2019

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link