FSK – Future of Soesterkwartier

Van wie en voor wie

  • Van wie: Esther van Zetten, met korte lijnen wijkteam/ wijkagent/ jongerenwerk.
  • Voor wie: Jongeren vanaf 12 jaar uit de wijk

Wat

  • Kinderen ondersteunen
  • Samenwerken met jongerenwerk huiswerkklas
  • Werkgericht
  • Leerwerk /stage
  • Oefenen met koken/ stucadoren/ timmeren
  • Ondersteunen/ coachen
  • Zakgeldproject/ beloning
  • Zinvolle Vrijetijdsbesteding

Waar

Wekelijkse vrijdagavonden in de Reset, Plataanstraat 19.

Waarom

Veel kinderen en jeugd uit de wijk vinden moeilijk aansluiting. Ze raken gedemotiveerd, spijbelen en er ontstaat een risico dat ze tussen wal en schip vallen. We gaan met een kleine groep kinderen/ jeugd aan het werk. We schenken aandacht, en ondernemen samen met hen praktische activiteiten gericht op het ontdekken van zichzelf. Wie ben ik, wat kan ik, welke talenten heb ik en wat is er voor nodig om mijn doelen te behalen

Wanneer

Wekelijks op vrijdagavonden in 2017-2018

Status van dit project: Afgerond

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link