De Bikebar

Van wie en voor wie

  • Van wie: Marijn van de Ploeg en Esther Markusse, in samenwerking met Keistadkerk, een fietsenmaker uit de wijk, en de Taalkamer
  • Voor wie: Vluchtelingen

Wat

We organiseren events voor vluchtelingen om zich uiteindelijk beter thuis te laten voelen in hun wijk. Omdat fietsen iets is wat een culturele ambacht is, richten wij ons hierop. We willen bijvoorbeeld vluchteling-mannen leren om fietsbanden te plakken. Tijdens deze events richten we ons ook, en dit is even belangrijk, op de ontmoeting tussen nieuwkomers en oude bewoners van de wijk Soesterkwartier om de verbinding en ontmoeting te bevorderen.

Waar

Verkeerstuin, Soesterweg 312

Waarom

  • Het resultaat van de Bike Bar is een sociaal-cultureel evenement waar 25 vluchtelingen in aanraking komen met een Nederlands culturele ambacht (fietsenmaken), buurtbewoners en met elkaar in hun eigen wijk.
  • Nieuwe kennis opgedaan hebben over het onderhoud van hun fiets en hebben leren banden plakken. Een plek hebben gecreĆ«erd met een veilige, ontspannen sfeer waarin ontmoeting tussen nieuwkomers en buurtgenoten op een ongedwongen manier heeft plaatsgevonden.
  • Een middag waarin een fiets ambacht, muziek, de wijk en mensen samen een mooi geheel vormden.

Wanneer

Eerste dag vond plaats op 11 juli 2019

Status van dit project: In uitvoering

Meer informatie:


Terug naar Eigenwijkse Projecten


voorblad1-linkeconomischekaart1-link