Categorie: scholen

Herinrichting Noordewierweg en een nieuw park: 13,5 miljoen voor het Soesterkwartier maakt veel mogelijk

Een veilige Noordewierweg, een nieuw park als groene long van de wijk en een reeks projecten tegen armoede en eenzaamheid. Dát moet het resultaat worden van de investering van 13,5 miljoen euro van de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht in het Soesterkwartier.

AD/AC 22 juli 2020, Premium, meer lezen (pdf)

Regiodeal Vitale Wijken

Provincie en gemeente investeren in het Soesterkwartier

Er wordt breed nagedacht over een flinke uitbreiding van het Soesterkwartier. Komende jaren zullen rondom de wijk bouwprojecten verrijzen, waarmee het Soesterkwartier van de toekomst flink groter wordt. Op de website van de gemeente (www.amersfoort.nl/langseemenspoor) is over deze plannen meer te lezen.

Deze plannen zijn voor de provincie en de gemeente aanleiding om komende jaren flink in het Soesterkwartier zelf te investeren, 13,5 miljoen Euro. Dit geld wordt geïnvesteerd in groen, duurzaamheid en fysieke verbindingen van het Soesterkwartier met het gebied Langs Eem & Spoor. Ook thema’s als onderwijs en armoedebestrijding krijgen aandacht. Bij alle investeringen wordt goed gekeken hoe de ene investering de ander versterkt.

Betrokkenheid bewoners Soesterkwartier

Dit jaar nog start de gemeente het gesprek met bewoners, bedrijven en belanghebbenden. Die gesprekken zullen leiden tot keuzes, want niet alles kan aangepakt worden. Eerst wordt bij bewoners heel breed opgehaald welke wensen en ideeën er zijn. Daarna worden in overleg met alle betrokkenen prioriteiten gesteld.

Vijf pijlers

Er zijn grote doelen gesteld waaraan dit geld moet bijdragen. Deze zijn verdeeld over 5 pijlers:

  1. Gezondheid: Een wijk waar gezondheid en het welbevinden van de bewoners centraal staat, waar bijvoorbeeld minder eenzaamheid is.
  2. Veiligheid: Een veilige wijk waar de kans op verkeersongelukken laag is, kinderen veilige speelplekken hebben en weinig vandalisme en criminaliteit voorkomt.
  3. Participatie en armoede: Een wijk waar iedereen mee kan doen, en waar het prettig samenleven is.
  4. Onderwijs: Een wijk met scholen waar kinderen en ouders elkaar ontmoeten. De scholen leggen een basis voor een kansrijke arbeidstoekomst en een gezonde levensstijl.
  5. Wonen, gezonde leefomgeving, groen & duurzaamheid: Een duurzame wijk die klaar is voor de toekomst en waar iedereen comfortabel kan wonen. Waar verscheidenheid van inwoners een kracht is. Met verschillende typen woningen, voor elk wat wils. Waar het prettig is om te verblijven, ook in de openbare ruimte, die uitnodigt tot ontmoeting en beweging. Een wijk die toegankelijk is voor iedereen die er moet zijn, bewoners, werkers en passanten.

Meer informatie is te vinden in de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente heeft gesloten met de provincie Utrecht: https://amersfoort.notubiz.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/597751