Buurtnetwerk

Eens in de 6 weken komt een groep vertegenwoordigers van bewoners, netwerken en professionele organisaties uit het Soesterkwartier bijeen, voor verdieping en informatie uitwisseling. De ontmoetingen vinden plaats in de zaal Irene van de Westerkerk  op de maandagmiddag van 13:15 tot 14:45 uur. De Westerkerk bevindt zich op de hoek Dollardstraat РLingestraat РSpaarnestraat. De ingang van zaal Irene bevindt zich aan de Dollardstraat.

Het Buurtnetwerk Soesterkwartier wil er voor de hele wijk zijn. Wilt u ook een keer meevergaderen? Dan bent u van harte welkom! Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Henry de Gooijer, buurtnetwerker Soesterkwartier, Henry.deGooijer@indebuurt033.nl; telefoon 06-4328 2590.

Klik hier door naar de pagina Buurtnetwerk-Intern, waar de notulen en de agenda’s zijn te vinden. Voor deze pagina is een wachtwoord nodig, die bekend is bij alle leden het netwerk, en zo niet, op te vragen bij Henry

Agenda 2021

  • 25 januari 2021
  • 1 maart 2021
  • 19 april 2021
  • 31 mei 2021 (dus niet 24 mei, i.v.m. Pinksteren)
  • 5 juli 2021
  • 13 september 2021
  • 25 oktober 2021
  • 6 december 2021

Downloads


voorblad1-linkeconomischekaart1-link