Buurtnetwerk

Eens in de 6 weken komt een groep vertegenwoordigers van bewoners, netwerken en professionele organisaties uit het Soesterkwartier bijeen, voor verdieping en informatie uitwisseling. De ontmoetingen vinden plaats in de zaal Irene van de Westerkerk (hoek Dollardstraat – Lingestraat – Spaarnestraat) op de maandagmiddag van 13:15 tot 14:45 uur.

Klik hier door naar de pagina Buurtnetwerk-Intern, waar de notulen en de agenda’s zijn te vinden. Voor deze pagina is een wachtwoord nodig, die bekend is bij alle leden het netwerk, en zo niet, op te vragen bij Henry

Agenda 2019

  • 28 januari
  • 25 maart
  • 13 mei
  • 24 juni
  • 9 september
  • 28 oktober
  • 9 december

Downloads


voorblad1-linkeconomischekaart1-link